Արեւմտեան Հայաստանի Պույեր լիճը խառնարանային լիճ է, որը կը գտնուի Պույեր լեռներու գագաթին՝ 3200 բարձրութեան վրայ: Պույեր լիճը, որը Տերսիմի սրբազան վայրերէն է, բացի այն որ զբոսաջրջային վայր է, կարեւոր է նաեւ այն պատճառով, որ  Տերսիմի կոտորածէն մազապուրծ հայերն ու միւս բնակիչները հնարաւորութիւն ունեցան թաքնուելու այստեղի քարանձաւներուն մէջ:

Պույեր լիճ հասնելու համար հարկաւոր է քայլել տարբեր տեսակներու բոյսերու միջով՝ ճանապարհին հանդիպելով փրփրուն հոսող ջուրերի: Զարմանալի է, որ չնայած ամառուայ սեզոնին այստեղ դեռ ձիւն կայ:

Սիրելի հայրենակիցներ, այս Արեւմտեան Հայաստանի այն վայրերէն է, որտեղ պարտադիր է այցելել: Խորհուրդ կուտանք անպայման այցելէք՝ առաջին իսկ հնարաւորութեան պարագային: