Արեւմտեան Հայաստանի Մարաշ նահանգի Ալպիստան գաւառին մէջ, 8,5 հա տարածքի վրայ կառուցուեր է կենսաբանական լճակ:  Քայնարջա ճակի աղբիւրը ստորերկրեայ ջուերն են, որու միջոցով ջուրը դուրս  կուգայ եռալով։ Այս առանձնայատկութեան շնորհիւ լճակն ինքնամաքրուած է՝ առանց մաքրման կայանի։ Այն կը համարուի  աշխարհի ամենամեծ կենսաբանական լճակը: Այս հարցով դիմում  ներկայացուած է Կինեսին:

Ալբիստանի մէջ, որտեղէն սկիզբ  կառնէ Ջեյհան գետը, որն առաջացեր է գետէն դուրս եկող եռացող ջուրի արդիւնքին, 2 տարուայ աշխատանքէն ետք քաղաքապետարանը կառուցեր է այս լճակը:

Ալբիստանի մէջ նման կենսաբանական լճակ ունենալը շատ արժէքաւոր եւ իմաստալից է թէ՛ ջրային մարզաձեւերու որոշ հնարաւորութիւններ ապահովելու, թէ՛ մարդկանց ժամանցի համար հարմարավետութիւն ապահովելու տեսանկիւէն: Կինեսի կողմէ հաւաստագրմամբ լճակը կը ներկայացուի ամբողջ աշխարհին: