Յարգելի հետեւորդներ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերութիւնը կը դիմէ աշխարհով սփռուած տարագիր հայութեանը։

Մենք չենք զբաղուիր ինքնագովազդով, այլ կը ներկայացնենք մեր պատմութիւնը, մշակոյթը, հայրենիքի անյայտ եւ յայտնի անկիւնները։

Այժմ առաւել քան երբեւէ, մենք կարիք ունինք ազգային միասնականութեան եւ մեր ազգային օրակարգի ստեղծման։

Բոլորիս նպատակն է տեսնել Ազատ, Անկախ եւ Միացեալ Հայաստան, որու փոքրիկ բջիջը կը կրենք իւրաքանչիւրս։

Մեր պայքարը հարատեւ է եւ դժուար, սակայն արդիւնքը անկասկած յաղթական կըլլայ։

Միասին կարող ենք աւելին։

Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերութեանը կարող եք աջակցիլ հետեւեալ բանկային հաշուեհամարներով։

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424