Գիրքը կը ներկայացնէ Նոր Ջուղայի Ս.Ամենափրկիչ վանքի դպրոցի ուսուցիչ, վաճառական Կոստանդ Ջուղայեցիի (1630-ական թթ. – 1702 թ.) «Աշխարհաժողով» խորագիրը կրող վաճառականական ձեռնարկ-դասագիրքի գիտաքննական բնագիրը։ «Աշխարհաժողով» երկը, հասցէագրուած ըլլալով հայ վաճառականներուն, շարադրուեր է որպէս տնտեսական համաշխարհային աշխարհագրութիւն, հայկական իւրօրինակ հանրագիտարան, որու մէջ ամփոփուած են առեւտրական բացառիկ տեղեկութիւններ Եւրոպայի, Ասիայի ու Աֆրիկայի բոլոր այն երկիրներու ու քաղաքներու մասին, որոնք ինկած էին Նոր Ջուղայի համաշխարհային առեւտրական ցանցի շուրջ միաւորուած հայ վաճառականներու հետաքրքրութիւններու ոլորտին։

Գիրքը լոյս  տեսած է Մատենադարանի աւագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. Սարգիս Պալտարեանի աշխատասիրութեամբ, խմբագիր՝ պ.գ.դ. Վահան Տեր-Ղեւոնդեան։ Ուսումնասիրութիւնն իրականացուեր է Սպահանի հայոց թեմի եւ թեմական խորհուրդի աջակցութեամբ, հրատարակուեր է Մուհամմատ Մաքքիի  (Սուրիա) հովանաւորութեամբ։