Հունիսի 10-ին  Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան խորհրդարանի նախագահ Լեոնարտոյ Պասմաճեանի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ խորհրդարանի հերթական նիստը։

Նիստին մասնակցեցան Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատգամաւորներ ՝ ԱՄՆ-էն, Սուրիայէն, Արգենտինայէն, Արցախէն, Արեւելեան Հայաստանէն եւ այլ երկիրներէն։

Պատգամաւորները քննարկեցին ընթացիկ կազմակերպչական հարցեր, տարածաշրջանի մէջ տիրող քաղաքական իրավիճակը։

Ինչպէս նաեւ քննարկել Հունիսի 9-ին առցանց կազմակերպուած «Ձեր հարցերը․ Մեր պատասխանները․Արեւմտեան Հայաստան» խորագիրով կոնֆերանսի արդիւնքները։