Արեւմտեան Հայաստանի Տիգրանակերտ քաղաքը ապաստան դարձած է անկանոն աֆղանստանցի ներգաղթեալներու համար, ովքեր այստեղ հասած են՝ հատելով Իրանի սահմանը։

Աֆղանստանցի փախստականները, ամիսներ շարունակ տարբեր  փոխադրամիջոցներով Վանէն  հասած են Տիգրանակերտ եւ հաստատուած են ավտոկայանի տարածքին: Շրջակայքին գտնուող վաճառակետերու տէրերը կահազանգեն, որ ոստիկանութեան ստորաբաժանումները չեն ձեռնարկէր անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցներ:

Ավտոկայանի շուրջ կուտակուած աֆղանցի միգրանտներու թիւը կը հասնի հազարներու։ Հաճախ կը պատսպարուին ծառերու տակ՝ արեւէն պաշտպանուելու համար: Ներգաղթեալները չեն պահպանէր սոցիալական հեռաւորութեան կանոնները, որն ի դէպ, Արեւմտեան Հայաստանի մէջ խիստ հսկողութեան տակ է, կը տեղաշարժուին խումբերով։

Չնայած տիգրանակերտցիներն կարտայայտեն իրենց անհանգստութիւնը, այնուհետեը անոնք չեն խնայէր իրենց օգնութիւնը տուժած եւ օր օրէ աւելցող ներգաղթեալներուն: