Western Armenia TV-ի եթերով Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը խօսեցաւ Հայերու դէմ իրագործուած ցեղասպանութեան հետեւանքներու վերացման ու անոնց մեղմացմանն ուղղուած իրենց քայլերու մասին, շեշտելով նաեւ հատուցման պահանջը։

Անդրադարձաւ փոխհատուցման նիւթին՝  նշելով,  որ, ինչպէս Արեւմտեան Հայաստանի մէջ, այնպէս ալ  Օսմանեան Թուրքիայի հայաշատ քաղաքներուն մէջ ջարդերը սկսած են դեռեւս 1894 թուականէն։ Ներկայացուց  այն հաշուարկները, որոնք կը ներառեն ցեղասպանութեան ամեն մէկ դրուագը։ Նշեց նաեւ, որ այդ հաշուարկները կատարելու ժամանակ,  իրենք որպէս հիմք ընդուներ են Պողոս Նուպար Փաշայի կողմէ կազմուած փոխհատուցման փաթեթը, որտեղ մանրամասն գնահատուած են բնիկ հայ ժողովուրդի՝ իր սեփական տարածքներէն տեղահանուելու եւ ցեղասպանուելու ընթացքին կրած վնասները։

ԱՀՀ նաագահը մանրամասն ներկայացուց  փոխհատուցման տարածքային եւ գումարային պահանջը, որը կարող եք դիտել մեր իւթուպեան էջէն։