Արեւմտեան Հայաստանի Արտուինի շրջանը՝ իր ջրուեժներով, խառնարանային  լիճերով եւ ամբարտակներով, ազգային պարկերով, կենդանական եւ բուսական աշխարհով, կենսոլորտային արգելոցի տարածքով եւ սարահարթերով, հնարաւորութիւն կուտայ  իր այցելուներուն հանգստանալ բնութեան մէջ եւ մաքուր օդին ՝ քաղաքի աղմուկէն հեռու: 

Արտուինը նախկին ժամանակ կը մտնէր Մեծ Հայքի Տայոց աշխարհի Ճակք գաւառի մէջ եւ կը համարուԷր վերջինիս կենտրոնը։ Ներկայիս՝ բռնազաւթուած Արեւմտեան Հայաստանի բնական գեղեցկութիւններու տեսանկիւնէն կարեւորագոյն վայրեր ունեցող քաղաքներէն մէկն է: Բնութեան զբօսաշրջութեան մէջ տարածաշրջանի ամենագայթակղիչ կենտրոններէն է։

Յարգելի քաղաքացիներ, եթէ որոշած էք խաղաղ եւ իսկական արձակուրդ անցկացնել, այս  այն վայրն է, որը դուք կը փնտրէք: Արձակուրդն անցակացնելով Արտուինի մէջ՝ դուք կունենաք առիթ այցելելու ձեր պատմական հայրենիքը։