Մանագիտութեամբ հոգեբան եւ զինուորական Լեւոն Մհլամեանը Հյասատան  վերադարձեր է Արցախեան վերջին պատերազմի ժամանակ, տեղւոյն զինուորներուն օգնելու եւ մարտական առաջադրանքներ կատարելու համար։ Ան կարեւորելով  յոգայի եւ հոգեբանութեան դերը ռազմարուեստին կը նշէ, որ անոնք կօգնեն զինուորին ըլլալ պատրաստուած ոչ միայն ֆիզիկապէս այլ նաեւ հոգեպէս։ Այն  բացթողումները որոնք ան նկատեր է Արցախեան պատերազմի ժամանակ, այսօր կը լրացնէ առաջին բուժօգնութեան եւ  ֆիզիկական պատրաստութեան դասընթացքներու միջոցով, ցոյց տալով այն հնարաւոր տարբերակները, որոնք օգտագործելով կարող են ռազմի դաշտի մէջ  կեանքեր փրկել։