Սիրելի հայրենակիցներ, յարգելի հետեւորդներ Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերութիւնը իր շնորհակալութիւնն կը յայտէ Ձեզի, որ կը շարունակ էք հետեւիլ մեզ։

Մեր աշխատանքը ունի միայն մէկ նպատակ՝ պահպանել տարագիր հայութեան կապը իր բնօրրանի հետ։

Ցաւօք մեր բոլորիս հայրենիքի մէկ հատուածը՝ Արեւմտեան Հայաստանը, կը շարունակէ մնալ բռնազաւթուած եւ վիրաւոր։

Մեր բոլորիս պարտքն է՝ նեցուկ ըլլալ անոր ազատագրման գաղափարին, տէր կանգնիլ մեր վիթխարի մշակութային ժառանգութեանը, այն ներկայացնել աշխարհին եւ ստեղծել միացեալ ազատ անկախ Հայաստան։

Այս դժուար պայքարին մենք ունինք իւրաքանչիւրիդ օգնութեան կարիքը։

Մեր հեռուստաընկերութիւնը կը շարունակէ հանդիսանալ որպէս Արեւմտեան Հայաստանի ազատ եւ արդար ձայն։

Միասին կարող ենք աւելին։

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424