Սոյն թուականի Հունիսի 26-ին Արեւմտեան Հայաստանի Երեւանեան գրասենեակին մէջ տեղի ունեցաւ «Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան կողմէ Սեւրի դաշնագիրի վավերացման 5-րդ տարելիցը» գիտաժողովը։

Գիտաժողովի ընթացքին զեկոյցով հանդէս եկաւ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը։

Նախագահ Աբրահամեանը ներկայացուց պայմաները որու ժամանակ վավերացաւ Սեւրի դաշնագրիրը, անոր քաղաքական եւ հասարակական հետեւանքները։

Փաստուեցաւ այն հանգամանքը, որ ներկայիս տարուող ցանկացած խօսակցութիւն եւ քննարկում Հայաստան պետութեան արեւելեան սահմաններու վերաբերեալ, եթէ անոնց հիմքոը չկայ Սեւրը, միջազգայնօրէն անօրէն են։

Նախագահ Արեմենակ Աբրահամեանը մէկ անգամ եւս հաստատեց ,որ Արեւմտեան Հայաստանը չի կարող մտնել ,որեւէ գործարքի մէջ ,որը դէմ է մեր ժողովուրդի արդար եւ օրինական, միջազգային պահանջներուն եւ իրաւունքներուն։

Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ հարց պատասխան, եւ հիւրերը սուրճի շուրջ շարունակեցին քննարկումները։

Գիտաժողովը շուտով հասանելի կ՛ըլլայ մեր իւթուպեան ալիքով եւ կայքով։