Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը հանդէս եկաւ ուղերձով՝ Արեւմտեան Հայաստանի կողմէ Սեւրի դաշնագիրի վավերացման 5-րդ տարելիցին։

Ուղերձի ժամանակ նախագահ Աբրահամեանը մասնաւորապէս անդրադարձաւ այն իրավիճակին ,որը կը նախորդէր Դաշնագիրի վավերացմանը։

Այնուհետեւ նշեց այն հետեւանքները, որոնք մեր տարածաշրջանին մէջ կը ծագին Սեւրի դաշնագիրէն, եւ այդ համատեքստին՝  վերջին շրջանին ակտիվացած սահմանազատման մասին խօսակցութիւնները  ։