Արեւմտեան Հայաստանի Ատը եաման նահանգին մէջ գտնուող հինավուրց Փերրէ քաղաքին մէջ իրականացուած պեղումներու արդիւնքին յայտնաբերուեր է մարդու հազարամեայ կմախք:

Կոմմագենիայի Թագաւորութեան Փերրէ անտիկ քաղաքին մէջ պեղումները կը շարունակուին: Հնագոյն քաղաքի կենտրոնին մէջ եւ անոր 2 դեկար տարածքին բնակելի վայրին մէջ կատարուած պեղումներու ժամանակ յայտնաբերուեր է դամբարան, որը շրջապատուած էր բիւզանդական ժամանակաշրջանին պատկանող քարերով: Գերեզմանի մոտ, որտեղ գտնուեր է տղամարդու կմախքը, յայտնաբերուեր է խեցեղեն: Քարերով շրջապատուած դամբարանի կառուցուածքը հետաքրքրութիւն առաջացուցած է հնագետներու մոտ, քանի որ  կը տարբերուի մնացած գերեզմաններէն: