Ռեժիսոր Նանոր Պետրոսեանի կողմէ արեւմտահայերէնով բեմադրեցին Վահան Թէքէեանի ստեղծագործութիւններէն մէկը, որը իր կերպարային եւ իմաստային ոճով արդիական է այս օրերուն։ Դերասանները, ովքեր կերտեցին տարբեր կերպարներ, բոլորը Արեւմտեան Հայաստանի զաւակներ են, որոնց նախնիները ցեղասպանութեան հետեւանքով գաղթած եւ բնակութիւն հաստատած են աշխարհի տարբեր կէտերուն։ Անոնցմէ իւրաքանչիւրը կը ներկայացնէ իր ներաշխարհին յատուկ հոյզերն ու զգացողութիւնները՝ համադրելով կերպարի հետ։