1991թ. Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան վերականգնմամբ անխուսափելի դարձաւ նոր՝ ազգային սահմանադրութեան ընդունումը։

Սահմանադրութիւնն ընդունուեցաւ 1995 թ. Յուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքուէով՝ յետագային հանրաքուէներով (2005, 2015) ենթարկուելով փոփոխութիւններու։ Սահմանադրութիւն ընդունելէ ետք Յուլիսի 5-ը դարձաւ պետական տօն՝ Սահմանադրութեան օր։

ՀՀ Սահմանադրութիւնը Հայաստանի իրաւական համակարգի հիմքն է՝ երկրի հիմնական օրէնքը, որուն պէտք է համապատասխանին միւս բոլոր օրէնքներն ու իրաւական ակտերը։

Սահմանադրութիւնն ամրագրեց Հայաստանի Հանրապետութեան բնոյթը՝ որպէս ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրաւական եւ սոցիալական պետութիւն, հռչակեց մարդու եւ քաղաքացիի հիմնական իրաւունքներն ու ազատութիւնները, սահմանեց հանրապետութեան կառավարման ձեւը՝ հիմնուած օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանութիւններու տարանջատման սկզբունքի վրայ։