Մշակոյթ

Խորանաշատ վանական համալիրի 800-ամեակին նուիրուած միջոցառումները մեկնաբանեցին  ցուցահանդէսի բացման

Մեսրոպ Մաշտոցի անուան մատենադարանի թանգարանային մասնաշէնքին մէջ «Խորանաշատի ձեռագրական գանձերը» խորագիրով ցուցահանդէսի բացման ժամանակ ազդարարեցին...