Պատմութիւն

Գիտաժողով՝ նուիրուած 20-րդ դարու Կ. Պոլսոյ հայ  գրական ու մշակութային նշանաւոր գործիչ Արշակ Չօպանեանի ծննդեան 150-ամեակին

Ե․ Չարենցի անուան գրականութեան եւ արուեստի թանգարանը, Երեւանի պետական համալսարանի՝ ակադեմիկոս Հրանդ Թամրազեանի անուան հայ...