Պատմութիւն

Լոյս տեսած է «Արցախի եւ Ուտիքի ձեռագրական ժառանգութիւնը» ֆրանսերէն ուսումնասիրութիւն-պատկերագիրքը

Մատենադարանի գիտական խորհուրդին որոշմամբ լոյս տեսած է «Արցախի եւ Ուտիքի ձեռագրական ժառանգութիւնը» ֆրանսերէն ուսումնասիրութիւն-պատկերագիրքը։ Հրատարակութիւնը...