Հին Պատմութիւն

Արեւմտեան Հայաստանի Այնթապի հնագիտական ​​թանգարանին մէջ կը ցուցադրուի 3700 տարեկան գինիի սափոր

Արեւմտեան Հայաստանի մէջ գտնուող հնագոյն Կարքեմիշ քաղաքի հնագիտական ​​պեղումներու արդիւնքին յայտնաբերուած 3700 տարուայ գինիի սափորը...

Պատմական քաղաք Կոստանդնուպոլսոյ մէջ. «Կոյրերու երկիրը» լոյս կը սփռէ 2.500 տարուայ պատմութեան վրայ

Կոստանդնուպոլսոյ Հայդարպաշա կայարանի շևջակայքին կատարուած հնագիտական պեղումներով յայտնաբերուեր է հին Քաղկեդոն քաղաքին պատկանող (Քադըքէօյ) գտածոներ:...

Արեւմտեան Հայաստանի Բիւրակնի տարածքի 4500-ամեայ հնութեամբ կուժեր յայտնաբերուեր են

Խարբերդի թանգարանային վարչութեան համակարգմամբ հայկական Բիւրակնի Նորիկ հողաբլուրին կատարուած պեղումներուն հետեւանքով յայտնաբերուեր են 4500-ամեայ հնութեամբ...