Tuesday, March 28, 2017
Կարին 3 °CWeather Icon
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ ԳԱՄԻՇԼԻԻ ՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԻ ԿԱԶՄՈՒԹԵԱՆ

(Ա.) Գա­միշ­լին, որ կը գտն­ուի Սուր­իոյ հիւ­սիս-արե­ւել­եան շր­ջա­նին մէջ, թր­քա­կան սահ­մա­նին վրայ, յետ­պա­տե­րազմ­եան շր­ջա­նի հա­յա­կերտ քա­ղաք­նե­րէն է: Եօ­թա­նա­սու­նամ­եայ Գա­միշ­լին կա­ռուց­ուած

ԱՍԱԼԱ – 41

20.01.2016 Այսօր Երեւանի ժամով 15:00-ին՝ Հայաստանի Ազատագրութեան Հայ Գաղտնի Բանակի հիմնադրման 41 ամեակի առիթով, Եռաբլուրի պանթէոնին վեր յառնած, եւ ԱՍԱԼԱ-ի

13 Յունուար 1858-ին Լոյս Տեսաւ «Հիւսիսափայլ»-ը՝ Արեւելահայ Զարթօնքի Հիւսիսէն Փայլող Մամլոյ Լոյսը

Հրապարակագիր Նազարէթ Պէրպէրեան կը գրէ. Ո՛չ պա­տա­հա­կա­նօ­րէն ը­սո­ւած խօսք է, ոչ ալ այդ­պէս՝ շռայ­լան­քով տրո­ւած գնա­հա­տա­կան է շա­րու­նակ շեշ­տո­ւող այն

Վատիկանի Փակ Արխիւներուն Մէջ Գտնուող Հայոց Ցեղասպանութեան Վերաբերող Բոլոր Փաստաթուղթերը Կը Հրատարակուին

ԵՐԵՒԱՆ, «Հայերն Այսօր».– Վատիկանի մօտ Հայաստանի դեսպանութեան նախաձեռնութեամբ, 21 Նոյեմբերին Հռոմի Սանթա Մարիա Մաժորիթի եկեղեցւոյ Քահանայապետական արեւելագիտութեան հիմնարկին մէջ տեղի

11 Դեկտեմբեր 1946. Նորաստեղծ Մ.Ա.Կ.ը որդեգրեց Լեմքինի առաջադրած Ցեղասպանութեան դատապարտումի որոշումը

Դեկ­տեմ­բեր 11ի այս օ­րը, 69 տա­րի ա­ռաջ, նո­րաս­տեղծ ­Միա­ցեալ Ազ­գե­րու ­Կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը իր Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գին վրայ բե­րաւ եւ որ­դեգ­րեց թիւ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՀԱՒՈՐ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ 27.րդ. ՏԱՐԵԼԻՑԸ

7 Դեկտեմբեր 1988  Թուականի Ահաւոր Եկրաշարժի  Հետեւանքով  Փլատակի Դարձաւ Հայաստանի Մէկ Մասը: 7 Դեկտեմբեր 2015 թուականը  մեր նորագոյն պատմութեան ամէնամեծ

Տերսիմի հայերու 1938-ի կոտորածներուն մասին վաւերագրական ժապաւէն կը պատրաստուի

Տերսիմի Վանք գիւղի հայերու 1938 թուականին կոտորածներուն մասին վաւերագրական ժապաւէնի մը նկարահանումները սկսած են Թուրքիոյ մէջ։ Այս մասին կը հաղորդէ

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՒ ՀԱՅԵՐԸ

Հազարամեակներէ ի վեր հայերու մեծամասնութիւնը ապրած է Արեւմտեան Հայաստան, իբրեւ այդ շրջանի բնիկ ժողովուրդ եւ ազգ, ուր հիմնած է կայուն

Մուշի Իսլամացած Հայերը

ՍՈՖՅԱ ՅԱԿՈԲԵԱՆ Մուշի հայերի թիւն այսօր տատանւում է 13,000-ից 15,000-ի միջեւ: Ինչպէ՞ս կարելի է տարբերակել նրանց Մուշի միւս բնակիչներից, ի՞նչ

ԿՈՄԻՏԱՍԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ

Կոմիտասի ժառանգության կարևոր մասն են կազմում նրա նամակները։ Դրանք մեծ երաժշտի կյանքի ու բազմածավալ գործունեության, խոհերի, ժամանակի, մշակութային-հասարակական կյանքի խոսուն