Friday, February 23, 2024
Կարին -5 °CWeather Icon
Մենք ենք, մեր տաղերը

Տաղը հնագոյն բանաստեղծութիւն է։ Տաղ կոչուող բանաստեղծութիւնները նաեւ երգուած են. երգուած են եկեղեցական պատարագներէն ետք եւ այդ պատճառաւ կոչուած են

Մենք ենք, մեր հայրէնները

Հայրէնը հայկական միջնադարեան ժողովրդական տաղաչափութեան տեսակներէն մէկն է՝ բաղկացած  չորս 15 վանկանի տողերէն։   Նոյնահանգ է։ Երբեմն տողերը կ՚երկատուին եւ  կը

Մենք ենք, մեր տեղանունները

Ամփոփելով «‎Մենք ենք, մեր տեղանունները» շարքը կրնանք յստակ արձանագրիլ, որ մարդոց անուններն ու երկրներու, քաղաքներու տեղանունները պատահական չեն դրուի. ատկէ

Մենք ենք, մեր տեղանունները

Մեծ Հայքի Այրարատ աշխարհի Շիրակ գաւառին մէջ` Կարս քաղաքէն 38 կմ հարաւ-արեւելք, պատմական Հայաստանի Անի մայրաքաղաքէն՝ 23 կմ հարաւ-արեւմուտք՝ Տեկորի

Մենք ենք, մեր տեղանունները

Վանական համալիրներու, վանքերու ու եկեղեցիներու անուանափոխումներու ժամանակ թիւրքերը երբեմն, պարզապէս, դիմած են հաշուելու մեթոդին:  Անոնք հաշուած են վանական համալիրին մէջ

‎Մենք ենք, մեր տեղանունները

Հայկական լեռնաշխարհը՝ Արեւմտեան Հայաստանին մէջ Խարբերդի նահանգին Դերսիմի ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանը, Արածանի գետին աջակողմեան Մնձուր վտակին վերնագաւառին մէջ՝ Կարինի գաւառին Կամախ

Մենք ենք, մեր տեղանունները

Թիւրքերը բոլոր այն պարագային, երբ աշխարհագրական օբյեկտներու անունները թարգմանելու կամ աղավաղմամբ այլափոխելու եւ իրենց արտասանութեանը հարմարեցնելու որեւէ տարբերակ չեն ունեցած,

Մենք ենք, մեր տեղանունները

Արեւմտեան Հայաստանին մէջ՝ Կարինիբ նահանգին Խնուսին գաւառակը Գասպար անուամբ հայի մը կողմէն հիմնադրուած է գիւղակ, որը անոր անուամբ ալ կոչուած

Մենք ենք, մեր տեղանունները

Արեւմտեան Հայաստանին մէջ  Կարինի Քղիի գաւառակին մէջ՝ Քղի գիւղաքաղաքէն հիւսիս-արեւելք, Արածանի գետի աջակողմեան Քղի վտակին միջին հոսանքին ձախ կողմը գտնուող

Մենք ենք, մեր տեղանունները

‎ ‎Մենք ենք, մեր տեղանունները Արեւմտեան Հայաստանին մէջ՝ Խարբերդի նահանգին Ակն քաղաքէն փոքր հեռաւորութեամբ դէպի արեւելք, Սարին Սուրբ Սարգիս բարձր