Wednesday, May 6, 2015
Կարին 18 °CWeather Icon
ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ →

Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Դրօշը

Արմենակ Աբրահամեան Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ

ԱՆԳԱՄ ՄԸ ԵՒՍ ՈՏՆԱՀԱՐԵՑԻՆ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐԸ

5 Ապրիլ 2015 Եւրոպայի Խորհրդարանի կողմէ 15/04/2015-ին ժամը 18:50-ին ընդունուած որոշումը կրկին անգամ կը ոտնահարէ ցեղասպանութենէ փրկուած Արեւմտեան Հայաստանի Հայերու

ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ Հ Ռ Չ Ա Կ Ա Գ Ի Ր Ը ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ

Նախագահական Հրամանագիր Թիւ 32 – 2015-04-06

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՄԱՍԻՆ   Սոյն Հրամանագրով հաստատւում է Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Զինանշանը: Զինանշանը վահան է, երկու եզրաշերտերով՝ կապոյտ եւ

Նախագահական Հրամանագիր Թիւ 33 – 2015-04-06

Նկատի ունենալով արխիւային նիւթերը, Նկատի ունենալով անցեալի բնութագրերը, Նկատի ունենալով, որ Արեւմտեան Հայաստանի մէջ հետեւողական կիրառական հալածանքի ենթարկուած են Յոյները եւ

Նախագահական Հրամանագիր Թիւ 34 – 2015-04-06

Նկատի ունենալով արխիւային նիւթերը ներկայացուած Խաղաղութեան վեհաժողովին (1919 թ.), Նկատի ունենալով անցեալի բնութագրերը եւ փաստերը, որ Ասորի-Խալդիները հետեւողական հալածանքի ենթարկուած են

Այս օրը պատմութեան մեջ

Անցիալ տարի 20 ապրիլ 2014-ի Սուրբ Զատիկի օրը տեղի ունեցաւ Արեւմտեան  Հայաստանի Նախագահ, Արմենակ Աբրահամեանի եւ Սուրիայի Արաբական Հանրապետութեան Արտագին

Պատմական զարգացման ընթացքում ձեռք բերուած անգնահատելի որակների մասին

Պատմական զարգացման ընթացքում ձեռք բերուած անգնահատելի որակների մասին խոսելիս պէտք է նկատի ունենալ երկու հանգամանք. նախ՝ հայ հասարակական-քաղաքական մտքի ներկայի

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ  ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ Հ Ռ Չ Ա Կ Ա Գ Ի Ր Ը  ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ