Նախագահական Խորհուրդ

Արեւմտեան Հայաստանը կը շնորհաւորէ Հայաստանի Հանրապետութեանը՝ Անկախութեան հռչակագրի ընդունման 30-ամեակի կապակցութեամբ

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ – Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը իր շնորհաւորանքներն հղեր է Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահին եւ Վարչապետին...