Արեւելեան Հայաստանը միացեր է «Եւրոպային նշանակալի գերեզմանոցներ» ուղուն՝ Նորատուսի պատմական միջնադարեան գերեզմանոց-յուշարձանով

  • by Western Armenia, December 04, 2023 in Մշակոյթ
164 դիտում

Արեւելեան Հայաստանի կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ սպորտի նախարարութեան «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարաններու եւ պատմական միջավայրի պահպանութեան ծառայութիւն» ՊՈԱԿ-ը պաշտօնապէս անդամակցեր է «Եվրոպայի նշանակալի գերեզմանոցներ» (Association of Significant Cemeteries of Europe/ASCE) ասոցիացիային: Եւրոպային խորհուրդի «Մշակութային ուղիներ» ծրագրի «Եւրոպայի նշանակալի գերեզմանոցներ» ասոցիացիան կը յամարուի մշակութային եւ զբոսաշրջային ուղղութիւններու եւրոպական ամէնամեծ ցանցերէն մէկը` լայն հանրութեանը ներկայացնելով եւրոպական գերեզմանատուներու մշակոյթը եւ ատոնց պատմական կարեւորութիւնը: Ասոցիացիան իր կազմը կընդգրկէ Եւրոպայի աւելի քան 150 նշանակալի գերեզմանոցներ՝ ամուր դաշինք ստեղծելով բազմաթիվ եւրոպական մշակութային եւ յուշարձանապահպան կազմակերպութիւններու միջեւ:

«Եւրոպայի նշանակալի գերեզմանոցներ» ասոցիացիային Արեւելեան Հայաստանն կանդամակցէ Նորատուսի պատմական միջնադարեան գերեզմանոց-յուշարձանաւ, որը լայն հեռանկարներ կը բացէ հայկական պատմամշակութային ժառանգութեան հանրահռչակման, զբոսաշրջային երթուղիներու ընդլայնման եւ միջազգայնացման համատեքստը: