Արուեստը Արեւմտեան Հայաստանի մէջ․ Որմնանկարչութիւն

  • by Western Armenia, February 23, 2022 in Մշակոյթ
344 դիտում

Հայաստանի մէջ մեզ յայտնի ամենահին որմնանկարչութեան օրինակները կը պատկանին ուրարտական դարաշրջանին: Անոնք մասնաւորապես Էրեբունիի պալատի (մ. թ. ա. VII դ.) որմնանկարներն են: Որմնանկարչութիւնն առաւել կը զարգացնէ է ապրիլ միջին դարերն Հայաստանի մէջ: Սկսած 4-րդ դարէն հայկական եկեղեցիները հարդարուած են որմնանկարներով: 

Հայկական որմնանկարչութեան զարգացումը սերտօրէն կապուած եղած է պատմաքաղաքական ընդհանուր իրադրութեան հետ. վերելքի շրջանները համընկած են երկրի համեմատաբար բարեկեցիկ ժամանակներուն։ Որմնանկարչութիւնը Հայաստանի մէջ շարունակուած է կիրառուիլ նաեւ ուշ շրջանին (XVII- XIX դդ.): Նշանակալից եղած է Հովնաթանեան ընտանիքի դերը։