9-րդ դարին  թուագրուող տարաներու խումբը միջնադարեան Հայաստանին մէջ ալքիմիային զարգացման ապացոյց

  • by Western Armenia, May 02, 2024 in Մշակոյթ
51 դիտում

9-րդ դարին  թուագրուող եւ ալքիմիային վերաբերող տարաներու խումբը յայտնաբերուած է Դվինի տարածքին մէջ տարբեր տարիներուն արուած պեղումներու արդիւնքը։ Այն ցոյց կուտայ, որ միջնադարեան Հայաստանին մէջ ալքիմիայի զարգացումը յնարաւորութիւն է տուած մասնագէտներ բիւրեղացնիլ եւ ստանալ քիմիական տարբեր նիւթեր:

Միջնադարեան Հայաստանին մէջ ալքիմիան յնարաւորութիւն կուտար մասնագէտներուն բիւրեղացնիլ, գոլորշիացնիլ, նստեցնիլ եւ ստանալ տարբեր քիմիական նիւթերը։

Հնագիտական աշխատանքներու արդիւնքին մէջ յայտնաբերած է ալքիմիային վերաբերուող  բազմաթիվ առարկաներ, որոնց մասին նկարագրութիւններ կան  միջնադարեան բազմաթիվ  ձեռագրերու մէջ:

Միջնադարեան Հայաստանին մէջ աւելի լայն տարածում  են ունեցած աւելի փոքր չափի անոթները, որոնց կիրառութեան հետ կապուած կան քանի մը մոտեցումներ։ Առաջինը՝ ատոնք  նեղ բերաններով անոթներու, սրվակներու մէջ տարբեր նիւթերու լցնիլն է, երկրորդը՝ արդեն զանազան առարկաներէն նիւթեր քաշիլն է. օրինակ՝ բժշկութեան մէջ ատոնք  օգտագործած են երակէն արիւն վերցնելու համար: