Month: December 2017

Աշխատանքի կը հրավիրենք թուրքերենի գերազանց իմացութեամբ հմուտ լրագրողի

Աշխատանքային պարտականութիւններ -Պատրաստել հոդուածներ, վարել հարցազրոյցներ, լուսաբանել ասուլիսներ -Իրականացնել լրագրողական հետաքննութիւն -Օպերատիվ ներկայացնել նորութիւններ Մասնագիտական...

Խաչքար լեռները

Խաչքար լեռները տեղակայված են Արեւմտեան Հայաստանի հիւսիսի մասը (Համշեն): Այլ ընտրանքային զբոսաշրջութեան առաջին ուղղութիւններէն մեկը...