Month: December 2017

Ամեն տեղ եղյամ է

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ գիւղական շրջաններու մէջ անասնապահութիւն ցանկացող ընտանիքները, սարահարթ եւ արոտավայրի   սպիտակ  ձիւնով ծածկուելու հանդերձ,...