Month: February 2018

Տերնտես

Թէեւ այս բառին մասնակիօրէն անդրադարձանք տօմարի «Տրէ» բաժնին մէջ, սակայն կարեւորելով անոր խորհուրդը՝ կ՛ուզենք մանրամասնել:...