Month: August 2018

Կյանքեն հեռացաւ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանի Մայրը՝ Անահիտ Ժանին Աբրահամեանը

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Կառավարութիւն Այս օր մեզմէ հեռացաւ Անահիտ Ժանին Աբրահամեան՝ (Սեբաստիա) Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան...