Day: September 19, 2018

Թիւփաժ Ամարու-ն շնորհակալութիւն յայտնած է միջազգային հարցման յանձնաժողովէն ներս Սուրիոյ Արաբական Հանրապետութեան ներկայացուցած զեկոյցին համար:

ԿԻԼԻԿԻԱ – 4-րդ Կէտ. – Այն իրավիճակը, որ կը պահանջէ Մարդու իրաւունքներու խորհուրդի ուշադրութիւնը: 39-րդ...