Day: December 19, 2019

Ինջիրլիկը փակուեցաւ. Այն՝ ինչ պէտք է շահի Ռուսաստան-Իրան-Չինաստան առանցքը …

ԿԻԼԻԿԻԱ – Թիւրքիոյ Ռուսաստանէն գնած S-400-ի գործարկումը մեծ դժուարութիւններ յառաջացուց Ուաշինգտոնին համար, Թիւրքիա գտնուող Ինջիրլիկի...