Day: March 12, 2020

Թիւրքիոյ ԱԳՆ-ն Եգեական ծովուն մէջ պատահած միջադէպին պատճառով կանչեր է Յունաստանի դեսպանին

Թիւրքիոյ ԱԳՆ-ն Չորեքշաբթի օր երեկոյեան կանչեր է Յունաստանի դեսպան Միխայիլ-Քրիստոս Դիամեսիսին: Ըստ լրատվական կայքերու, յունական...