Day: March 19, 2020

Թիւրքիոյ կողմէ հովանաւորուող ուժերը կ՛ոչնչացնեն Սուրիոյ ելեկտրական ենթակառուցուածքները

Թել-Թամր քաղաքի մերձակայքին վնասուեր է տեղի ելեկտարակայեանը, որն ելեկտրականութիւն կը մատակարարէր Հասակէի շրջանի շարք մը...