Day: March 23, 2020

Սուրիոյ պատերազմէն յետոյ՝ Եւրոպայ ապաստան գտած հայ բնակչութիւնը կը փափաքի վերադառնալ եւ ապրիլ Արեւմտեան Հայաստանի մէջ

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ – Սուրիոյ պատերազմէն ետք՝ Եւրոպայ ապաստան գտած հազարաւոր հայ ընտանիքներու ցանկանկութիւնն է՝ վերադառնալ...