Day: September 10, 2020

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողով (Խորհուրդարան) Հրաւեր

Որոշում  Թիւ 27 – 2020.09.04   Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի (Խորհուրդարանի) Նախագահը պատիւ ունի Ձեզ հրաւիրելու Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային...