Month: January 2022

Արեւմտեան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը ՄԱԿ-ին  ներկայացուցած է ծաւալուն թղթապանակ

«Ես ՄԱԿ ուղարկած եմ «Պայմանագրերու, համաձայնագրերու,  բնիկ ժողովուրդներու եւ պետութիւններու միջեւ այլ կառուցողական պայմանաւորուածութիւններու մասին» ...