Month: September 2022

Ֆրանսական «Le Figaro» պարբերականի ղեկավար Ժան-Քրիստոֆ Պուիսոն . «ԱՄՆ-ը կը պատրաստուի Հայաստանին զէնք վաճառել , իսկ Ֆրանսա՞, իսկ Ե՞Մ-ը»

Ֆրանսական «Le Figaro» պարբերականի փոխտնօրէն Ժան-Քրիստոֆ Պուիսոն թուիթըրեան գրառում  կատարած է, անդրադառնալով ընկերային կայքերու վրայ...