The Council of the Wise of Western Armenia

  • by Éditeur, February 23, 2018 in National Council
356 views
N. Lygeros Translated from the Greek by Vicky Baklessi With the Presidential Decree number 46 in February 17th 2018, Western Armenia made the decision to establish the Constitutional Court according to the articles 77, 125, 132, 133, 134 and 135 of the Constitution of Western Armenia. The Presidential Decree consists of three articles. The first article relates to the creating of the Constitutional Court of Western Armenia which is named Council of the Wise. The second article, explains that according to the article 132 of the Constitution of Western Armenia, the composition of the Constitutional Court will be defined with the relevant law. And the article 3 announces that the Presidential Decree will be published in the official journal. This new decision of the President of Western Armenia comes to reinforce the constitutional framework of the country. This act which was unthinkable just some years ago became a reality and it is this which will reassure the rational value of the Constitution of Western Armenia. It is a foundational tool which comes to support also the gradual liberation of the country from the barbarity of occupation. So for those who have difficulty seeing the future and the developments now they have another support since they see in a live manner the implementation of strategic advice also in this framework for Western Armenia. So it is a great day for the justice of the innocents and the Righteous. Hramanaqir_N46-Sakhmanadrakan_Khorhurti_Sterdzman-17.02.2018 Arevmdyan_Hayasdani_Hanrabedoutyan_Sahmanadroutyoun-09.05.2016 Ն. Լիժերոս Փետրվարի 17, 2018թ․ Նախագահի 46-րդ հրամանագրով Արևմտյան Հայաստանը որոշում կայացրեց ստեղծել իր Սահմանադրական Դատարանը՝ Արևմտյան Հայաստանի Սահմանադրության 77, 125, 132, 133, 134 և 135 հոդվածների համաձայն։ Նախագահի հրամանագիրը երեք հոդվածից է բաղկացած։ Առաջին հոդվածը վերաբերում է Արևմտյան Հայաստանի Սահմանադրական Դատարան ստեղծելուն, որը կկոչվի Իմաստունների Խորհուրդ։ Երկրորդ հոդվածը նշում է, որ Արևմտյան Հայաստանի 132-րդ հոդվածի համաձայն Սահմանադրական Դատարանի կազմը սահմանվում է համապատասխան օրենքով։ Եվ 3-րդ հոդվածը շեշտում է, որ Նախագահի հրամանագիրը հրապարակվելու է պաշտոնական լրագրում։ Արևմտյան Հայաստանի Նախագահի այս նոր որոշումը նպատակ ունի ամրապնդելու երկրի սահմանադրական կառուցվածքը։ Եթե տարիներ առաջ այս քայլը անհավատալի կարող էր թվալ, ապա այսօր իրականություն դարձավ, և այն վերահաստատում է Արևմտյան Հայաստանի Սահմանադրության իրական արժեքը: Սա հիմնաքարային գործիք է, որը օժանդակելու է նաև բռնագրավման բարբարոսությունից երկրի աստիճանական ազատագրման գործընթացին: Այսպիսով, նրանց համար, ովքեր դժվարանում են տեսնել ապագան և իրադարձությունների զարգացումը, այժմ մեկ այլ օժանդակություն ունեն․ կարող են ուղիղ կերպով տեսնել Արևմտյան Հայաստանի ռազմավարական խորհրդի ստեղծումը։ Ուրեմն սա անմեղների և արդարամիտների արդարադատության օրն է։ Hramanaqir_N46-Sakhmanadrakan_Khorhurti_Sterdzman-17.02.2018 Arevmdyan_Hayasdani_Hanrabedoutyan_Sahmanadroutyoun-09.05.2016