Իսլամացուած հայեր

  • by Western Armenia, March 11, 2024 in Պատմութիւն
96 դիտում

Բռնի կրոնափոխուած հայութեան խնդրի ուսումնասիրութեան աշխուժացմանը զուգահեռ մեր գիտական բանավեճին մէջ ծառացած է նաեւ հետեւեալ հարցը. հային բնորոշելու համար գերակայութիւնը պետք է տալ էթնի՞կ, թէ՞ կրօնական պատկանելութեանը: 

Մեզի մէջ շատ յաճախ արմատացած է այն գաղափարը, թէ հայ կրնայ համարուիլ միայն քրիստոնեան, եւ, ըստ այդմ, այլակրօն հայ հասկացութիւնը կը բացառուի ու ասոր համար, իհարկէ, կը բերուին բազմաթիվ հիմնաւորումներ: Փաստենք, որ աս բարդ հարց է եւ կը գտնուի տարբեր դիսցիպլինաներու հատման տիրոյթը, սակայն, մեր կարծիքով, ներկայիս խնդրին պետք է մօտնալ ոչ թէ ցանկալին կամ իդեալականը տեսնելու, այլ այսօրուա կոնկրետ իրականութեան դիրքերէն: Իսլամացուած հայերու եւ անոնց սերունդներու գոյութիւնը փաստ է, եւ առնուազն անարդար կ՚ըլլայ անտեսիլ տարատեսակ դժուարութիւններու մէջ իրենց հայկական ծագման յիշողութիւնը պահպանած մարդոց: Անհրաժեշտ է շեշտիլ նաեւ, որ իսլամացուած հայ տերմինը մեզի համար անոնց ներկայիս իրաւաբանական կարգավիճակը բնութագրող անուանումն է։ 

Պայմանականօրէն իսլամացուած հայութիւն անուանուած տարբեր խումբերու հանդէպ մենք պետք է ունենանք տարբերակուած վերաբերմունք եւ  որ ամէնակարորն է՝  սպասումներ։ Արեւմտեան Հայաստանին մէջ բռնի կրօնափոխ հայութեան խնդիրը բազմաշերտ է, եւ ատ ուղղութեամբ կատարուող ուսումնասիրութիււնները կարեւոր են, սակայն այս հարցը անհրաժեշտ եւ պարտադիր է որդեգրիլ մասնագիտական մոտեցում, յակառակ պարագային կրնան ի յայտ գալ անցանկալի արդիւնքներ։

Western Armenia TV-ին կը վերսկսէ «Իսլամացուած հայեր» շարքը նոր ձեւաչափով եւ նոր մոտեցմամբ։