Ձուլումը, վերաձուլումը եւ համշէնցիները

  • by Western Armenia, May 18, 2024 in Պատմութիւն
43 դիտում

 “Western Armenia TV”-ն կը շարունակէ՝ առանց կրճատումներու ներկայացնիլ  Մահիր Օզքանի հերթական ուշագրաւ յօդուածը, որու շնորհիվ նորովի կը բացայատենք համշէցիներուն։

Հնարաւո՞ր է, արդէօք, վերաձուլումը

Ձուլման գործընթացին մէջ գտնուող որեւէ ժողովոպրդի շրջանը ի յայտ եկած դասակարգային տարբերութիւններուն ենթարկուելով՝ երիտասարդ բուրժուազիայի դասակարգի ստեղծման պարագային տուեալ ժողովուրդի ասիմիլացուած յատուածները վերստին կը վերադառնան իրենց նախկին ազգային պատկանելիութեանը եւ տեր կը կանգնեն իրենց արմատներուն։

Բաուեր այդ գործընթացը կը բացատրէ «վերաձուլում» հասկացութեան միջոցով։ Սինան Օզբեք, Ռոհաթ Ալաքոմէն ստացուած տեղեկութիւններու վրայ հիմնուելով, իր յօդուածին մէջ, որպէս օրինակ, կը մատնանշէ՝ Շուէտիոյ մէջ բնակուող միջինանատոլիական քրդերուն։ Վերջիններս, այն պարագային, երբ Շուէտիա նոր են տեղափոխուած մոռցած են եղած իրենց լեզուն եւ, հիմնականը, ձուլուէր են (թիւրքերուն), ապա հետագայ տարիներուն ձեռնարկած են իրենց մայրենին սովորելու գործը եւ իրենց երեխաներուն քրդական անուններ տուած։ Որոշ առումով Եւրոպային մէջ քրդերը վերստին քուրդ են դարձած։

Բաուերի կարծիքով՝ «վերաձուլման գործընթացը ազգային գրականութիւնը, ազգային մամուլը եւ ազգային քաղաքական շարժումները կազմավորող ազգային ընդունակութիւն կ՚ենթադրէ»։

Աս նաեւ ցոյց կուտայ Թիւրքիոյ մէջ տեղի ունեցող գործընթացը. թէեւ քաղաքական ու տնտեսական պայմաններն կ՚րագացնեն ասիմիլացիան, բայցեւայնպէս, ատոնք ի յայտ կը բերեն ատոր դէմ ընթացող դինամիկա, եւ տեղ-տեղ հնարաւոր կ՚ըլլայ այդ գործընթացը յակառակ ուղղութեամբ շրջիլ։

Լա՛վ, իսկ հնարաւո՞ր է համշէնցիներու ասիմիլացիան կանգնեցնիլ եկ վերաձուլիլ անոնց ասիմիլացուած յատուածները։

Այս հարցին բարդ է պատասխանիլը։ Ինչպէս կ՚երեւի՝  ատոր պատասխանը կախուած է անկէ, թէ մեծամասամբ իրենց էներգիան էկոլոգիական, սոցիալական, դասակարգային պայքարներու վրայ ծախսող համշէնցիներն այդ պայքարին մէջ իրենց՝ որպէս մեծամասնութեան անհա՞տ կհամարեն, թէ՞ համշէնցի։

Միանգամայն հնարաւոր է, որ պատասխանը Արեւմտեան Հայաստանի ձեռքին մէջ է։