Մենք ենք, մեր տեղանունները

  • by Western Armenia, February 12, 2024 in Ժառանգութիւն
74 դիտում

‎Մենք ենք, մեր տեղանունները

Արեւմտեան Հայաստանին մէջ՝ Խարբերդի նահանգին Ակն քաղաքէն փոքր հեռաւորութեամբ դէպի արեւելք, Սարին Սուրբ Սարգիս բարձր լեռան մօտակայքը գտնուող Ձորակ գիւղանունը արտասանական այլափոխմամբ թիւրքերը դարձուցած են Սորաղ: 

Կարսին մարզին Կաղզվանին շրջանը՝  Սարիղամիշ գիւղաքաղաքէն 30 կմ հարաւ-արեւմուտք, նոյնքան հեռաւորութեամբ Խորասանէն արեւելք՝ Խորասանին գաւառակին սահմանին վրայ եղած Ձիթահանք գիւղը, որը մինչեւ 1878 թ. Բեռլինին պայմանագիրին կնքումը կը մտնէր Արեւմտեան Հայաստանի Կարին նահանգին Խորասանի գաւառակին մէջ, թիւրքերը  յարմարեցուցած են իրենց արտասանութեանը եւ այլափոխած են «Սըթահան»:

Արեւմտեան Հայաստանին մէջ՝ Կարին քաղաքէն 12 կմ հեռաւորութեամբ դէպի հիւսիս, Կարնո Շամբ լճակ-շամբուտին հիւսիսարեւելեան կողմը  գտնուող Ձիթահող գիւղին անունը, որը նախկինը եղած է արքեպիսկոպոսանիստ, անոնք դարձուցած են Սըտավուկ, Զիթավուգ: 

1895 թ. թիւրքերու կազմակերպած հայկական կոտորածներու ժամանակ ամբողջ Կարինին  գաւառակը միայն Ձիթահող գիւղն էր, որը կրցաւ ինքնապաշտպանական հերոսական դիմադրութիւն ցոյց տալ եւ առժամանակ փրկուիլ կոտորածէն: