‎Մենք ենք, մեր տեղանունները

  • by Western Armenia, February 16, 2024 in Ժառանգութիւն
119 դիտում

Հայկական լեռնաշխարհը՝ Արեւմտեան Հայաստանին մէջ Խարբերդի նահանգին Դերսիմի ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանը, Արածանի գետին աջակողմեան Մնձուր վտակին վերնագաւառին մէջ՝ Կարինի գաւառին Կամախ քաղաքէն 45 կմ հարաւ-արեւելեան ուղղութեան վրայ կը գտնուի Մնձուրի դաշտը: Այն շրջապատուած է 50 կմ երկարութեամբ ձգուող Մնձուր եւ Մերջան լեռնաշղթաներով ու Բազկանի լեռնազանգուածով, որտեղով կը հոսի Մնձուր գետը իր Մերջան ու Խաղաջուր վտակներով: Դաշտը թիւրքերն անուանափոխած են Օւաջիկ, որ կը նշանակէ փոքր դաշտ: Ի դէպ, Մնձուրի դաշտի դէպի Դերսիմ երկարող աջ լեռնաբազկին ստորոտը կար հինգ հայկական եկեղեցի (որոնց մէջ էին Սբ. Պօղոս-Պետրոս, Շողակաթ եւ Սբ. Լուսաւորիչ եկեղեցիները), ինչպէս նաեւ պահպանուած էին բերդին աւերակներ:  Մեծ Հայքի Այրարատ աշխարհին Արշարունիք գաւառի նոր ժամանակները Կարսի մարզին Կաղզվանի օկրուգին մէջ՝ Կաղզվան քաղաքէն մոտաւորապէս 20 կմ հեռաւորութեան վրայ, դեպի հարաւ-արեւմուտք, նոյնանուն լճակէն քանի մը կմ հիւսիս, Երասխ գետին ձախ կողմը, Բասենին դաշտը գտնուող Եղեւնամայր գիւղին անունը անոնք անուանափոխած են Չանգլի, որ կը նշանակէ զանգակաւոր: