Պողոսագոմերին Սբ․ Ամէնափրկիչ վանք. Արցախ 

  • by Western Armenia, July 08, 2024 in Ժառանգութիւն
42 դիտում

Վանքը կը գտնուի Արցախի Մարտակերտին շրջանը՝ Պողասագոմեր գիւղէն ոչ շատ հեռու: Եկեղեցին կառուցուած է տեղի մացառուտ ձորով հոսող գետակին քով գտնուող հրվանդանին եզրին։

Թէեւ արձանագրութեան մէջ թուականը նշուած չէ, սակայն եկեղեցին պետք է կառուցուած ըլլար 13-րդ դարի սկզբին, քանի որ կը նշուի, որ եկեղեցին կառուցուած է Ներքին Խաչենի իշխան, Հասանի որդի Վախթանգի իշխանութեան տարիներուն, իսկ վերջինս մահացած է 1214ին։

Եկեղեցին արտաքուստ եւ ներքուստ հատակագիծին վրայ խաչաձեւ, կեդրոնագմբեթ կառոյց է: Խաչաթեւերէն կիսաշրջանաձեւ է միայն աւագ խորանը, մնացածներն ուղղանկիւն են: Կառուցուած է կրաքարին փոքր ու միջին չափերու սրբատաշ ու կոպտատաշ քարերով: Սրբատաշ են եկեղեցիին անկիւնաքարերը, լուսամուտները: Եկեղեցիին գմբեթին վեղարը չի պահպանուած:

Եկեղեցիին քով կը գտնուի հին գերեզմանոցը, ինչպէս նաեւ գիւղին նօր գերեզմանոցը: Հին գերեզմանոցին մէջ պահպանուած են 12-13-րդ դարերու խաչքարեր, ատոնց բեկորներ: Արցախեան պատերազմներու ատեն եկեղեցին չի տուժէր, չնայած կը գտնուէր խարխուլ վիճակին մէջ եւ վերանորոգումին կարիք մը ունէր: 2023ին սեպտեմբերեան պատերազմէն եւ արցախահայութեան բռնի տեղահանումէն ետք եկեղեցին կը գտնուի Բաքուի վերայսկողութեան տակ։