Սիրելի հայրենակիցներ Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերութիւնը չի զբաղուիր ինքնագովազդով։

Մեր աշխատանքի լուսաբանումը նպատակ ունի ամուր պահել սեփական հայրենիքի և մշակույթի հետ մեր տարագիր հայրենակիցների կապը։

Հայրենաճանաչությունը սեփական ինքնությանը վերադառնալու լավագույն ուղին է։

Այս դժվարին ժամանակաշրջանում Արեւմտեան Հայաստանը Պետական Հեռուստաընկերութիւնը կանգնած է հայութեան եւ մեր ազգի արդար պայքարի թիկունքը։

Մենք ունինք Ձեր աջակցութեան կարիքը,որպեսզի միասին հաղթահարենք մեր առջև ծառացած խնդիրները։

Միասին կարող ենք աւելին։

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424