ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ — Քոչարին հայկական ազգային պար է։ Հայկական լեռնաշխարհի ամեն մի բնակավայր ունի իր Քորաչի պարի տեսակը իրեն բնորոշ պարաքայլով և երաժշտությամբ։