Արուեստի ոլորտի ներկայացուցիչները Կոմիտաս վարդապետի Պոլիսի մէջ անցկացուցած շրջանին կ՛անդրադառնան զրոյց-քննարկմամբ՝ փորձելով բացայայտել Կոմիտասի կեանքի հետաքրքիր էջերը:

Միջոցառումը տեղի կ՛ունենայ Սեպտեմբերի 11-ին «Դարան» գրախանութի մէջ: Այն կը վարէ գրականագէտ, «Անտարես» հրատարակչութեան գլխաւոր խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսեանը:

Երեկոն երաժշտագէտ Արմինէ Գրիգորեանն իր հեղինակած «Թերթապատում․ Մամուլի անդրադարձները Կոմիտաս վարդապետի մասին» գիրքի ուսումնասիրութենէն կը ներկայացնէ բացայայտումներ եւ տեղեկութիւններ Կոմիտասի գործունէութեան վերաբերեալ։ Գիրքն  կամփոփէ Կոմիտաս Վարդապետի գործունէութեան մասին 1910-1911 թթ. արեւմտահայ մամուլի (Պոլիս, Իզմիր, Եգիպտոս) 272 անդրադարձները։

Leave a Reply