Մենք չենք զբաղուիր ինքնագովազդով, այլ կը ներկայացնենք մեր պատմութիւնը, մեր մշակոյթը, մեր հայրենիքի անյայտ եւ յայտնի անկիւնները։

Այժմ մենք աւելի կարիք ունինք ազգային միասնականութեան եւ մեր ազգային օրակարգի ստեղծման։

Բոլորիս նպատակն է տեսնել Ազատ,Անկախ եւ Միացեալ Հայաստան, որու փոքրիկ բջիջը կը կրենք իւրաքանչիւրս։

Մեր պայքարը հարատեւէ եւ դժուար, սակայն արդիւնքը անկասկած յաղթական կ՛ըլլայ։

Միասին կարող ենք աւելին։

Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերութեանը կարող էք աջակցիլ հետեւեալ բանկային հաշուի համարներով։

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424

«Duduk — Sound of Armenia» Yis me gharib blbouli pes
https://www.youtube.com/watch?v=MhJ_XpFy6Ok

Leave a Reply