Հրապարակվել է Արարատյան դաշտի ատլասը, որը մշակվել է ԱՄՆ-ի Միջազգային զարգացման գործակալության «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագրի կողմից` Շրջակա միջավայրի նախարարության և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների և միջազգային գործընկերների հետ սերտ համագործակցությամբ: 

Արարատյան դաշտի ատլասը ներառում է Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսներին վերաբերող ինչպես պետական մարմիններում առկա տվյալներն ու տեղեկատվությունը, այնպես էլ՝ ԳԱՏՕ ծրագրի իրականացման ընթացքում հավաքագրված և վերլուծված երկրատարածական տվյալները:

Ատլասում առկա է, ինչպես քարտեզագրական, այնպես էլ վիճակագրական տեղեկատվություն: Այն բաղկացած է 48 թեմատիկ քարտեզներից:


մաս 1մաս 2մաս 3