ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ — Հայաստանում քաղաքացիների շրջանում տարածվում է իրազեկում, որ Հայ Ճամփան շարունակում  է կամավորների պատրաստման ցիկլը, որն ուղղված է   խաղաղ բնակչության անվտանգությունը ապահովելուն:

Հայ Ճամփայի առաքելության ոգին երկրի ամենախոցելի մարդկանց պաշտպանությունն ու անվտանգությունը ապահովելն է: Բայց, որպեսզի այս առաքելությունը հաջողությամբ պսակվի, անհրաժեշտ է ունենալ մարդկային ռեսուրսներ և տարբեր վայրերում կանոնակարգված ուսուցում՝ ինչպես ֆիզիկապես, այնպես էլ հոգեբանորեն:

Խոսքը ոչ միայն  մեր երիտասարդ կամավորների տրամադրած օգնության մասին է, այլ առաջին հերթին` այդ օգնությունը արդյունավետ կազմակերպելու։

Այդ իսկ պատճառով մենք կոչ ենք անում բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են գործել Հայաստանում և անվտանգությունը համարում են առաջնահերթություն, միանալ Հայ Ճամփային։

Հետևելով այս հղմանը ՝ դուք կգտնեք բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք անհրաժեշտ են այս առաքելությունների իրականացմանն աջակցելու համար:
 http://www.western-armenia.eu/soutien.htm