Արևմտյան Հայաստանի Բյուրակն նահանգում արվեստի պատմաբան դոց. Դոկտ. Նեբի Բուտասիմի համակարգմամբ կատարված հետազոտությունների ընթացքում Քարդեշլեր գյուղի ժայռոտ տարածքում հայտնաբերվել է 7 սրահներից բաղկացած եկեղեցի` իր մատուռով, ինչպես նաև ջրի ավազան և հացահատիկի պահեստ:

Շինության ներքին զարդանախշերն ու ժայռափոր կառուցվածքը համեմատելով Արևմտյան Հայաստանի նմանատիպ կառույցների հետ, կարելի է ասել, որ այն պատկանում է վաղ քրիստոնեության շրջանին։